Novinky

Implementace nového CRM systému zrychlila generování nabídek o 40% ve společnosti LASCAM systems

Květen 2019 – Společnost LASCAM systems, která se specializuje na kompletní automatizované celky s integrací a robotické buňky zejména pro automotive a aerospace sektor, nasadila nový systém pro řízení vztahů se zákazníky s cílem zefektivnit své obchodní procesy z důvodu rychlého a dynamického růstu organizace. O implementaci CRM systému Dynamics 365 se postarala společnost LLP CRM.

Lascam logo

Implementace CRM řešení přinesla do společnosti LASCAM systems kompletní pokrytí životního cyklu technologií a služeb, počínaje poptávkou přes validaci, nabídku až po servis. 

Náš partner LLP CRM nám v několika ohledech významně pomohl otevřít brány pro budoucí růst našich obchodních aktivit a tím i firmy jako celku. Velkým přínosem je pro nás zejména souhrnný pohled na aktuální činnost lidí a vývoj obchodních případů. Celkově nám CRM přineslo zefektivnění prodejního i nákupního procesu a schopnost zrychlit generovaní nabídek o 40%. Jsem hrdý na to, že můžeme v systému jednoduše sledovat veškeré obchodní, technické a backoffice procesy napříč našimi třemi společnostmi,” říká Tomáš Vravko, projektový manažer ve společnosti LASCAM systems.

Nasazení cloudového CRM řešení Dynamics 365 přineslo, kromě jiného, následující zlepšení:

CRM systém rovněž přebral část agendy ERP systému, a to z důvodu potřebnosti hlubší kontroly s ohledem na velké množství objednávek a položek, které je třeba nepřetržitě monitorovat, aby bylo možné garantovat dodání objednaného řešení ve smluveném termínu a kvalitě.

Čtěte více o celém projektu v případové studii LASCAM systems

Případová studie
Všechny novinky
Pomůžeme definovat vaše CRM potřeby a priority