Novinky

CRM revoluce v pojišťovně domácích mazlíčků – PetExpert

Září 2018 – Společnost Petline, s.r.o., která nabízí všeobecné zvířecí pojištění PetExpert, se rozhodla implementovat cloudové řešení Microsoft Dynamics 365 s cílem zefektivnit celý obchodní proces pojišťovny. Kompletní realizaci projektu zajistila LLP CRM s.r.o, kdy nešlo o pouhý upgrade či nadstavbu dříve používaného softwaru, ale vytvoření zcela nového systému prakticky na zelené louce.

PetExpert logo

Implementací cloudového CRM řešení Dynamics 365 získal zákazník silný nástroj pro kompletní řízení obchodního procesu pojišťovny. Veškeré standardní obchodní aktivity, které bylo možné automatizovat, jsou v novém řešení plně automatizované. CRM řešení Dynamics 365 včetně aplikační nadstavby pokrývá kompletně celý obchodní proces pojišťovny, počínaje generováním pojistných smluv pro nové zákazníky přes vytváření škodných/pojistných událostí v systému až po detailní výpočet pojistného plnění, spoluúčasti zákazníka a nákladů pro pojišťovnu a konečně zadání platebního příkazu bance k vyplacení pojistného plnění zákazníkovi.

Navzdory omezenému rozpočtu nám společnost LLP CRM dodala kompletní CRM řešení s bohatou aplikační nadstavbou, které splňuje veškeré požadavky kladené na moderní systém řízení vztahů se zákazníky. Díky Zákaznickému portálu a kompletní digitalizaci celého pojistného procesu ušetří veterinář spoustu času a navíc získává jistotu, že platbu za provedené zákroky obdrží na svůj účet v garantovaném čase do 24h, říká Jan Moravec, Business Architect ve společnosti Petline, s.r.o.

Veterinář pomocí digitální aplikace v reálném čase, rychle a jednoduše, vytvoří pojistnou událost včetně všech náležitostí, získá autorizaci pro pojistné plnění a následné proplacení nákladů. Veterinář může využít nejvhodnější léčebné postupy bez toho, že by byl limitován aktuálními finančními možnostmi majitele domácího mazlíčka.

Více o pojištění PetExpert na https://www.petexpert.cz/

Čtěte více o celém projektu v případové studii PetExpert.

Případová studie
Všechny novinky
Pomůžeme definovat vaše CRM potřeby a priority