Novinky

LLP CRM přinesla nový vítr do plachet ve společnosti Dormer Pramet

Implementace cloudového CRM systému Dynamics 365 přinesla společnosti Dormer Pramet centrální správu zákaznické a kontaktní báze, workflow pro schvalování cen, centrální databázi dokumentů a řadu dalších benefitů.

Uskupení Dormer Pramet vzniklo v roce 2014 spojením výrobce monolitních nástrojů Dormer Tools a společnosti Pramet Tools specializující se na výrobu nástrojů s vyměnitelnými břitovými destičkami ze slinutého karbidu. Společně tak obě značky mají za sebou více než 150letou historii.

Dormer Pramet logo

V létě 2018 společnost LLP CRM převzala veškeré aktivity spojené s nasazením, provozem, rozvojem a podporou cloudového řešení Dynamics 365 od tehdejšího partnera, s jehož prací byl Dormer Pramet dlouhodobě nespokojen. Systém Dynamics 365 tou dobou pokrýval pouze základní správu zákaznické báze, obchodních aktivit a řízení zákaznických ceníků. Dormer Pramet má širokou globální působnost ve více než 25 zemích, tudíž nový systém musel být implementován napříč různými teritorii a současně integrován do jednoho centrálně řízeného celku. Součástí projektu byl také přechod na zcela nové uživatelské rozhraní.

„Byla to pro nás výzva. Končící partner nebyl příliš ochoten s námi spolupracovat, což znesnadnilo proces přechodu. Bylo nutné mnoho věcí předělat podle našich standardů, vedle toho jsme nacházeli množství chyb, které představovaly potenciální funkční i bezpečnostní riziko. Po úvodní analytické fázi, kdy jsme zkoumali existující řešení a opravovali zjištěné problémy, následovala fáze přípravy projektu na další rozvoj,“ vysvětluje Petr David, Business Unit Manager ve společnosti LLP CRM.

Řešení dodané společností LLP CRM běží v ostrém provozu od ledna 2019, o měsíc dříve bylo proškoleno několik desítek uživatelů z různých zemí světa. Nyní systém využívá 480 uživatelů. V rámci čtvrtletních vývojových cyklů jsou dodatečně implementovány změny, které vzejdou z identifikace nových potřeb zákazníka, a tyto se poté dále rozvíjejí.

Mezi klíčové inovace, resp. benefity celého projektu se řadí zejména:

„Výsledek celého CRM projektu dopadl nad očekávání dobře. Činnosti, které jsme dříve řešili s pomocí různých externích aplikací, nyní můžeme provádět v jednom integrovaném prostředí a máme přehled o činnosti všech našich poboček po celém světě. Příjemně mě překvapila invence, kterou společnost LLP CRM vyvíjela od začátku spolupráce z vlastní iniciativy. Díky tomu jsme se dopracovali k řadě nových funkcí a vylepšení, které ani nebyly součástí původní zadávací dokumentace,“ dodává Klára Mikulášová, CRM and Business Systems Coordinator ve společnosti Dormer Pramet.

Cloudový CRM systém Dynamics 365 (verzi 9.1) byl v rámci implementace napojen na Outlook a SharePoint.

Více o společnosti Dormer Pramet – www.dormerpramet.com

Srpen 2019

Kontaktujte nás

Všechny novinky
Pomůžeme definovat vaše CRM potřeby a priority