Microsoft Dynamics 365

Integrační scénáře a technologie pro různé systémy

Ukázka Dynamics 365 na obrazovce laptopu

Integrace

Předpřipravené integrace

Na základě dlouholetých zkušeností a desítek projektů jsme realizovali předpřipravené integrační scénáře a technologie pro následující systémy:

ERP systémy

Loga různých ERP systémů pro integraci s Microsoft Dynamics 365

Poskytovatelé externích dat

Loga různých poskytovatelů externích dat pro integraci s Microsoft Dynamics 365

Eshopy

Loga různých e-shopů pro integraci s Microsoft Dynamics 365

Ostatní platformy

Loga ostatních platforem pro integraci s Microsoft Dynamics 365

Integrace s jinými cloudovými systémy

Kromě použití integračního serveru existují rovněž nástroje společnosti Microsoft umožňující připojení ke standardním aplikacím. Nejnovější aplikací je Microsoft Flow, která umožňuje specifikovat zdroj, přenos a cílové umístění dat. Integrace tak probíhá bez jakéhokoliv vývoje.

Loga různých cloudových systémů

Integrace On Premise

Pokud má zákazník vlastní on-premise systém, obvykle ERP je integrace s Dynamics 365 jednoduchá. Kromě otázek s propojením (cloudové řešení musí být schopné „hovořit“ s lokálním systémem zabezpečeným firewally) je potřeba se rozhodnout, který systém bude pro konkrétní typ dat ten hlavní. Typickým příkladem je situace, kdy se zákaznická data vytváří v Dynamics 365, ale prodejní data (faktury) jsou generovány v ERP systému a nelze je modifikovat. Pro tento scénář bychom použili náš INTEGRATION SERVER, který umožňuje:

  • Online integraci – okamžitá výměna informací mezi aplikacemi při vytváření záznamu
  • Tzv. Dávkovou integraci – výměna dat mezi aplikacemi jednou za hodinu či denně ve stejný čas (nebo v jiných určených intervalech)
Diagram zobrazující integraci on premise
Microsoft Solutions Partner for Business Applications logoMicrosoft Solutions Partner for Modern Work logoMicrosoft Awards 2018 Winner logoClickDimensions Partner logoPivotal CRM logo
Pomůžeme definovat vaše CRM potřeby a priority