Microsoft Dynamics 365

Prodej, servis a marketing na platformě Microsoft cloud

Ukázka Dynamics 365 na obrazovce laptopu

Integrace

Předpřipravené integrace

Na základě dlouholetých zkušeností a desítek projektů jsme realizovali předpřipravené integrační scénáře a technologie pro následující systémy:

ERP systémy

Loga různých ERP systémů pro integraci s Microsoft Dynamics 365

Poskytovatelé externích dat

Loga různých poskytovatelů externích dat pro integraci s Microsoft Dynamics 365

Eshopy

Loga různých e-shopů pro integraci s Microsoft Dynamics 365

Ostatní platformy

Loga ostatních platforem pro integraci s Microsoft Dynamics 365

Integrace s jinými cloudovými systémy

Kromě použití integračního serveru existují rovněž nástroje společnosti Microsoft umožňující připojení ke standardním aplikacím. Nejnovější aplikací je Microsoft Flow, která umožňuje specifikovat zdroj, přenos a cílové umístění dat. Integrace tak probíhá bez jakéhokoliv vývoje.

Loga různých cloudových systémů

Integrace On Premise

Pokud má zákazník vlastní on-premise systém, obvykle ERP je integrace s Dynamics 365 jednoduchá. Kromě otázek s propojením (cloudové řešení musí být schopné „hovořit“ s lokálním systémem zabezpečeným firewally) je potřeba se rozhodnout, který systém bude pro konkrétní typ dat ten hlavní. Typickým příkladem je situace, kdy se zákaznická data vytváří v Dynamics 365, ale prodejní data (faktury) jsou generovány v ERP systému a nelze je modifikovat. Pro tento scénář bychom použili náš INTEGRATION SERVER, který umožňuje:

  • Online integraci – okamžitá výměna informací mezi aplikacemi při vytváření záznamu
  • Tzv. Dávkovou integraci – výměna dat mezi aplikacemi jednou za hodinu či denně ve stejný čas (nebo v jiných určených intervalech)
Diagram zobrazující integraci on premise
Gold Microsoft Partner logoMicrosoft Awards 2018 winner logoMicrosoft Dynamics 365 logoPivotal CRM logoClickDimensions Partner logo
Pomůžeme definovat vaše CRM potřeby a priority